Datasystem

Effektiva, skräddarsydda system som uppfyller just dina behov, allt från klusteriserade system på koncernnivå till mindre intra/extranet lösningar.

Datahantering lösningar


Konsultering

Med vårt breda kunnande inom branschen kan vi hjälpa alla småföretagare till storindustrier och allt från fullständiga IT-strategier till enskilda system inköp.

Konsultering


Skolning

Även de bästa system kan man inte använda optimalt utan förutbestämda användarsätt eller personal som utnyttjar systemets alla möjligheter. 

Skolning


Skräddarsydda lösningar
 

System implementeringar, ändringar i systemets gränssnitt eller automatiseringar av processer och rapporter.

Specialarbeten