Asiakasreferenssejä

Kaikki asiakassuhteemme ovat luottamuksellisia. Asiakkaan tietoturva on yksi peruslähtökohdistamme.

Vastaamme asiakkaidemme ydinliiketoimintaa koskevista, tietoturvaltaan kriittisistä tiedoista. Käytäntömme on asiakassuhteidemme salaaminen.

Tiedonhallinnan ammattilainen

Käytämme julkisina referensseinä vain etukäteen sovittuja asiakkaita sekä järjestelmätoimituksia.


Rapid Power - logo

Rapid Power Oy on suomalaisomisteinen vesivoimayhtiö, joka  toimii Norjassa ja Suomessa. Rapid Power on merkittävä sähkön toimittaja suomessa. Yhdessä sen Norjan ja Suomen yhtiöt muodostavat noin 200 miljoonan euron kassavirran. Liikevaihtoa Rapid Powerille kertyy noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Rapid Powerilla on käytössä DataCare-ratkaisu tiedonhallinnassa. Rapid Power on myös ottamassa käyttöön Energetic Finland Oy:n tuotteet  energiaraporttien jakelussa. 


Tornion Voima - logo

Tornion Voima Oy rakentaa vastapainetekniikalla toimivaa voimalaitosta Tornioon. Kyseessä on 70 miljoonan euron investointiprojekti. Hankkeen laajuutta kuvaa 30 000 henkilötyöpäivän arvioitu rakennusaikainen työllistävä vaikutus. Valmistuttuaan voimalaitos tuottaa energia Outokumpu Tornio Works Oy:n terästuotannon  sekä kuluttajien tarpeisiin.

Tornion Voima käyttää teknisten dokumenttien hallinnassa ja hallinnollisen tiedon jakamisessa Energetic Finland Oy:n RemoteSec-ratkaisua


Empower - logo

Empower Oy on Suomen ja Baltian suurimpia energia- ja telealan sekä teollisuuden palveluja tarjoavia yrityksiä. Empowerilla on toimintaa kymmenillä paikkakunnilla Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä. Liikevaihto on 132 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä noin 1500, josta Baltian maissa työskentelee 650.


Empower käyttää Energetic Finland Oy:n yksilöityä DataCare-palvelua ylläpitotehtäviin energiatiedonhallinnassa.


Etelä-pohjanmaan Alueverkko - logo

Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy  huolehtii alueverkkoyhtiönä n. 200 000 kuluttajan sekä teollisuuden sähköntarpeen siirtämisestä. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta alueverkon keskeytymätön toiminta on välttämätöntä tarjoten haastavan tiedonhallinnan toimintaympäristön. Vuosittain sen sähköverkoston läpi sähköä siirtyy  n. 230 miljoonan euron arvosta.

Etelä-Pohjanmaan Alueverkko käyttää TotalDoc sekä RemoteSec -tuoteratkaisuja verkostonsa huoltoon liittyvien asiakirjojen, kuten teknisten dokumenttien, jakamiseen sekä arkistointiin.


Etelä-Pohjanmaan Voima - logo

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy on merkittävä energia-alan toimija Suomessa. Sen tehtävänä on hoitaa osakkaidensa sähkön tuotantoa sekä hankintaa. EPV:llä on lukuisia omistuksia eri voimalaitoksista. EPV on esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalan neljänneksi suurin omistaja.  EPV:n vuotuinen liikevaihto on noin 100 miljoona euroa.

Etelä-Pohjanmaan Voima käyttää Energetic Finlandin asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja osakas- sekä sidosryhmätiedon jakamiseen. Lisäksi arkistoinnin järjestelmänä on EPV:n tarpeisiin räätälöity TotalDoc -tuoteratkaisu.