Tietojärjestelmät

Tehokkaat yksilöidyt tiedonhallinnan järjestelmät liiketoimintasi vaatimuksiin. Tarpeesi mukaan järeät klusteroidut konsernitason järjestelmät tai yhden toimipisteen intra/extranet-ratkaisut. 

Tiedonhallinnan järjestelmät


Konsultointi

Täysimittaisesta IT-strategiasta yksittäisiin järjestelmähankintoihin. Omaamme laajaa tuntemusta tietohallinnon alalta pienyrityksistä ja suurteollisuuteen.

Konsultointi


Koulutus

Parhaatkaan järjestelmät eivät tuota optimaalista hyötyä ilman  sovittuja menettelytapoja tai henkilöstöä, joka osaa hyödyntää järjestelmien mahdollisuuksia. 

Koulutus


Tiedonhallinnan erikoistyöt

Järjestelmäintegraatiot, liittyvien tietojärjestelmien rajapintamuunnokset,  raporttien tai prosessien automatisoinnit.

Erikoistyöt